076 543 11 43 info@cf-roovers.nl

Corona maatregelen

Maatregelen omtrent het corona virus

Om medewerkers en klanten zoveel mogelijk te beschermen tegen het corona virus hanteren wij de maatregelen, richtlijnen en adviezen uit het protocol samen veilig doorwerken in de techniek:
Protocol veilig doorwerken in techniek

Als onze medewerkers (milde) gezondheidsklachten hebben blijven deze thuis.

Wij lunchen niet gezamenlijk.

Onze medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand en schudden geen handen. Fysiek contact wordt vermeden.

Onze medewerkers kunnen besluiten om niet naar binnen te gaan, bijvoorbeeld als u met gezondheidsklachten de deur opent. Wij vragen begrip voor deze keuze.

Wij vragen, als u gezondheidsklachten heeft, dit vooraf kenbaar te maken. Bij deze situatie wordt de afspraak opnieuw ingepland.

(Digitale) Werkbonnen worden afgetekend door de medewerker zelf. Deze zal dat doen met tekst “afgetekend door [naam medewerker] i.v.m. corona”.

Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd en hanteren de algemene hygiëne instructies (wassen regelmatig de handen, drogen handen af met papier, bewaken afstand, en als er geniest, gehoest wordt doen zij dat in de elleboog).

Heeft u vragen omtrent de omgang met corona, dan kunt u contact opnemen telefonisch 088-7530000 of per mail info@bsibreda.nl

Namens alle medewerkers van BSI Breda, bedankt voor uw begrip. Stay Safe!