naar overzicht

De nieuwe privacywet

Privacy verklaring Technisch Installatieburo CF Roovers BV

Weidehek 66b

4824 AS Breda

 

PRIVACY

Dit is de privacyverklaring van Technisch Installatieburo CF Roovers BV, verder te noemen “Roovers”, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20062653.  Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Roovers door middel van het klantensysteem van Roovers en de verwerkingen via onze website www.cf-roovers.nl.

Roovers respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk  wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat Roovers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Gebruik van onze diensten

 

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Roovers, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Roovers en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Roovers worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Roovers. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Roovers. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Roovers.

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

BEWAARTERMIJN            

 

Roovers bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, en voor de termijn die wettelijk verplicht is.

 

WIJZIGINGEN

 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Roovers. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.