naar overzicht

Stadsverwarming

In de regio Breda zijn 16.539 woningen aangesloten op stadsverwarming, wellicht bevindt zich in uw woning ook een stadsverwarmingsunit. Onze monteurs zijn deskundig op het gebied van reparatie en service aan deze units en kunnen u informeren welke kostenbesparende maatregelen te treffen zijn voor wat betreft het plaatsen en gebruik van stadsverwarming.

bijbehorende bestanden